Eolas faoin Scéim Ráthaíochta Taiscí

Leis an Scéim Ráthaíochta Taiscí (SRT), cosnaítear taisceoirí i gcás nach mbeidh banc, cumann foirgníochta nó comhar creidmheasa atá údaraithe ag an mBanc Ceannais ábalta taiscí a aisíoc. Bíonn an SRT á riaradh ag Banc Ceannais na hÉireann agus á cistiú ag na hinstitiúidí creidmheasa a chlúdaítear faoin scéim.

Tuilleadh eolais a fháil

Nuacht

10th July 2020
10Jul2020

Chomhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche - Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí

10 Iúil 2020: Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí. I ndiaidh thionscnamh na Scéime Ráthaíochta Taiscí ar an 2 Iúil 2020, d’eisigh an SRT íocaíochtaí cúitimh le seic chuig tuairim is 4,600 comhalta de Chomhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche. Is ionann méid iomlán an chúitimh arna íoc go dtí seo agus tuairim is €12.9 milliún, is é sin 95% de na taiscí incháilithe a chlúdaítear faoin Scéim. Ba cheart go bhfaighidh comhaltaí a gcuid íocaíochtaí go luath.
24th October 2017
24Oct2017

Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí

24 Deireadh Fómhair 2017: Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí.  I ndiaidh thionscnamh na Scéime Ráthaíochta Taiscí an 13 Deireadh Fómhair 2017, d’eisigh an SRT íocaíochtaí cúitimh le seic chuig tuairim is 10,900 comhalta de chuid Comhar Creidmheasa na Rátha.  Is ionann méid iomlán an chúitimh arna íoc go dtí seo agus tuairim is €39.2 milliún, is é sin 98% de na taiscí incháilithe a chlúdaítear faoin Scéim.  Ba cheart go bhfaighidh comhaltaí a gcuid íocaíochtaí go luath.
AN NUACHT GO LÉIR